Khách hàng thân thiết - Co.opmart-Bạn của mọi nhà
Thẻ Đồng thương hiệu
Miễn phí phát hành thẻ Hưởng các quyền lợi từ chương trình Khách hàng thân thiết của Co.opmart.

Mời Quý khách hàng nhận Quà Tết năm 2018
Từ ngày 15/11/2017 đến hết ngày 15/01/2018, kính mời khách hàng có từ 600 Điểm Mua Hàng trở lên (tính từ lúc đạt Thành viên đến hết ngày 31/12/2017) đến nhận quà Tết tại bất kỳ siêu thị Co.opmart và Co.opXtra.