In Trang
Miễn phí Milo - Năng lượng trở lại trường

Hơn 2 triệu hộp MILO đã sẵn sàng để tiếp năng lượng cho con trở lại trường. Chỉ duy nhất một ngày 16/5, từ 8h-12h, mẹ đừng bỏ lỡ!

Với 1 hóa đơn mua sắm bất kì trong ngày diễn ra chương trình mẹ sẽ được nhận quà tặng là 1 lốc (4 hộp) Sữa Lúa Mạch MILO 115ml. Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 phần quà tặng trong thời gian diễn ra. Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết quà tặng.