Tôi chọn vì môi trường
 
Tôi chọn vì môi trường
Thời gian: 28/03/2020
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra
Đối tượng: khách hàng Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
•  Khách hàng Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn, với giá trị hóa đơn từ 300.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) và đồng ý không sử dụng túi nilong mà sử dụng túi bất kỳ của khách hàng để đựng sản phẩm khi thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân sẽ được tặng 50 điểm thưởng/ hóa đơn vào tài khoản thẻ của khách hàng.
•  Tối đa 50 điểm thưởng/ khách hàng/ chương trình.
  Tags: