Tôi chọn sống xanh
 
Tôi chọn sống xanh
Thời gian: ngày 10 & 17/06/2020
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, Co.opmart SCA, HTVCo.op và Finelife
Dành khách hàng có thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn, với giá trị hóa đơn từ 400.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) và đồng ý không sử dụng túi nilong các loại tại quầy thanh toán, khách hàng sẽ sử dụng túi bất kỳ của khách hàng khi thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân sẽ tặng 40 điểm thưởng/ hóa đơn vào tài khoản thẻ của khách hàng.
•  Tối đa 40 điểm thưởng/ khách hàng/ chương trình.
  Tags: