"Giá đặc biệt" từ ngày 15/11 đến 18/11/2014
Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 500.000đ trở lên sẽ được mua 01 sản phẩm giá đặc biệt trong ngày (hóa đơn 1.000.000đ được mua 02 sản phẩm,...

Chương trình khuyến mãi "Đổi chiết khấu - Thêm lựa chọn"
Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên hoặc VIP của siêu thị Co.opmart và Co.opXtra khi quy đổi 500 điềm tích lũy thành Chiết khấu thương mại sẽ được lựa chọn...