Chương trình "Vi vu mua sắm, lái xe về nhà" từ ngày 16/7 đến 03/8/2014
Khách hàng mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với giá trị mua hàng từ 200.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 1 vé may mắn (400,000 đồng # 2 vé...)....

Chương trình khuyến mãi "Giá đặc biệt" ngày 18, 19, 20/07/2014
Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm sản phẩm: hóa phẩm, đồ dùng, may mặc trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 300.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương...