Chương trình "Đổi cũ lấy mới" trong 3 ngày 27, 28, 29/3/2015
Khi khách hàng mang sản phẩm bình đun siêu tốc cũ bất kì đến đổi tại hệ thống siêu thị Co.opmart & Co.opXtra sẽ được mua sản phẩm mới với giá ưu đãi 50%...

Chương trình khuyến mãi "Mua sắm xanh - Nhanh tay tiết kiệm"
Khách hàng mua sắm trong khu tự chọn có hóa đơn trên 300.000đ (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) trong đó có ít nhất 1 sản phẩm xanh sẽ nhận được 1 túi môi trường Co.opmart.