Chương trình "Đổi chiết khấu - Thêm lựa chọn"
Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên và VIP khi quy đổi 500 điểm tích lũy thành Chiết khấu thương mại sẽ được lựa chọn: Nhận Phiếu chiết khấu thương mại trị giá 100.000 đồng như thể lệ chương trình Khách...

"Hàng Việt Giá đặc biệt" từ ngày 4/9 đến 13/9/2015
Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 400.000đ trở lên, sẽ được mua 01 sản phẩm ưu đãi trong ngày (hóa đơn 800.000đ được mua 02 sản phẩm, 1.200.000đ...