Khuyến Mãi - Co.opmart - Bạn của mọi nhà
Chương trình "Mua nhiều ưu đãi lớn"
Giá ưu đãi áp dụng cho sản phẩm thứ 2, 4, 6, 8 ... cùng loại/hóa đơn (không áp dụng cho sản phẩm thứ 3, 5, 7, 9...).

Chương trình "Giá đặc biệt"
Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 400.000đ trở lên, không tính phần tiền thanh toán bằng Chiết khấu thương mại, sẽ được mua 01 sản phẩm giá...