Khuyến Mãi - Co.opmart - Bạn của mọi nhà
Chương trình "Sử dụng thẻ Visa, nhận ngay quà hấp dẫn"
Khách hàng là KHTT/TV/VIP mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với điều kiện thanh toán bằng thẻ Visa cho mỗi hóa đơn từ 1.500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại)...

Chương trình "Nâng cấp độ, nhận điểm thưởng"
Khách hàng hiện ở cấp độ Thân thiết hoặc Thành viên khi đạt cấp độ mới trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu.