Khách hàng thân thiết - Co.opmart-Bạn của mọi nhà
Quà Tết - Chương trình khách hàng Thành viên
Từ ngày 10/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019, kính mời khách hàng là Bạc, Vàng và Bạch kim của chương trình KHTV có từ 1.000 Điểm mua hàng trở lên (tính từ lúc đạt cấp độ Bạc và đến hết ngày 31/12/2019)...

Mời Quý khách hàng nhận Quà Tết năm 2019
Từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 15/01/2019, kính mời khách hàng là Bạc, Vàng và Bạch kim của chương trình KHTV có từ 600 Điểm mua hàng trở lên(tính từ lúc đạt cấp độ Bạc đến hết ngày 31/12/2018) đến nhận...